Evropský porcelán (Jan Diviš)

 

Kniha odborného pracovníka Muzea hlavního města Prahy se zpočátku velmi zevrubně zabývá historií porcelánu v Evropě. Produkci porcelánu na starém kontinentu popisuje od samotných počátků, kdy probíhaly více či méně úspěšné snahy odhalit tajemství výroby asijských produktů, až po počátek 20. století. Přestože se jedná o českého autora, není zde příliš patrný akcent na tuzemský porcelán.

V kapitole „Malá encyklopedie porcelánu” je pak obsáhlý přehled klíčových pojmů, názvů a jmen spjatých s porcelánvou produkcí v Evropě. Pozornost je ve zvláštních kapitolách věnována také technologii výroby, logice užívání značek či odhalování falz.

Publikace je vybavena velkými barevnými a černobílými fotografiemi důležitých porcelánových děl. Některé stěžejní tvary porcelánových výrobků jsou interpretovány pomocí kreseb.

 

Evropský porcelán

Autor: Jan Diviš

Vydáno: 1985, Artia, Praha

Počet stran 229

Evropský porcelán, Jan Diviš

Evropský porcelán, Jan Diviš