Starožitný nábytek

 

Nábytek původně vychází ze slova „nabýt“. Synonymem pro nábytek je „mobiliář“, což je výraz více odkazující k současné definici nábytku, který kromě toho, že je nabytým majetkem, specifikujeme jako mobilní vybavení obytných či jiných především nemovitých objektů. Můžeme však hovořit také o nábytku v dopravních prostředcích, takže odkaz čistě k vybavení nemovitostí není zcela univerzální. Nábytek plní funkci užitkovou, relaxační či podpůrnou při pracovních činnostech.

Když už jsme definovali, co je nábytek, je také potřeba definovat starožitnost, abychom mohli následně vysvětlit, co je starožitný nábytek. V textu zaměřeném na definici starožitnosti jsme vysvětlili, že přídavné jméno „starožitné“ nemá vždy ekvivalent v cizích řečech. Například v angličtině může starožitnost být antique, vintage či collectible. V češtině nazýváme starožitností obvykle předmět starší 50 let, který disponuje kulturní, uměleckou či historickou hodnotou.

Starožitný nábytek je tedy takový, který je starší 50 let s určitou hodnotou, což starožitný nábytek odlišuje od nábytku, který je pouze starý.

 

Obchodování se starožitným nábytkem v praxi

Starožitný nábytek má oproti ostatním starožitnostem svá specifika, která se promítají do jeho ceny, způsobu prodeje i využití.

Nadále platí, že se na trhu vyskytují obchody, které jsou orientovány primárně na starožitný nábytek. Zpravidla v nich nenaleznete šperky a drobnosti ze skla či porcelánu se do těchto obchodů dostávají spíše v rámci hromadných výkupů a netvoří podstatnou část obratu. Obchody specializované na starožitný nábytek se obvykle nacházejí mimo centra velkých měst, sídlí například v bývalých nádražních halách, zámcích a jiných velkých budovách.

Přestože se na nábytek specializují především obchody s dostatečným prostorovým zázemím, nadále pokračuje trend v preferování menších kusů nábytku a kompletů s nižším počtem kusů. Vyplývá to jednak z poptávky vycházející ze současného způsobu bydlení a jednak z rostoucích nákladů na přepravu a restaurování větších kusů zboží. Velké soupravy zaměřené na kompletní vybavení místnosti jsou tak čím dál více výsadou honosných obydlí ve vilách či zámcích. Levnější velké nábytkové komplety tak často ani nelze uplatnit do výkupu ve starožitnictvích a čím dál častěji k jejich odkupu dochází skrz facebookové skupiny leckdy i za odvoz.

 

Co o nás napovídá náš starožitný nábytek?

Nábytek je zřejmě vůbec nejpraktičtěji využívaným druhem starožitností. Lidé si jej nadále pořizují s cílem ho aktivně využívat, zřídkakdy plní pouze estetickou funkci. To se samozřejmě odráží i v dalším vývoji stavu starožitného nábytku, který se často stává obětí neodborných úprav, jejichž účelem může být například i úprava rozměrů, když dochází ke stěhování domácností z velkých domů do bytů například v panelových domech. Kromě umělého zkracování dochází i k prodlužování například jídelních stolů v reakci na rozšiřování počtu členů rodiny.

V těchto případech záměrně mluvíme o úpravách, nikoli o restaurování, které je živností koncesovanou právě za tím účelem, aby restaurování nábytku zachovávalo jeho hodnotu.

 

Má starožitný nábytek prostor v moderním interiéru?

Nadále platí, že starožitný nábytek se vyráběl v dobách jiného standardu výrobu a kvalit materiálů a rámcové stylové jednotnosti. Nabízí se otázka, jak jednou bude nahlíženo na dnešní běžný domácí nábytek a zda bude moci být považován za starožitnosti, pokud se vůbec dočká 50 let od své výroby.

Nábytek, který v dnešní době označujeme jako starožitný, bývá zpravidla vyroben s výrazným využitím masivního dřeva, zatímco v dnešní době převládá dřevo v aglomerované podobě, větší roli hraje také například plast.

Kdybychom si dnes chtěli nechat vyrobit nábytek z masivního dřeva zdobený intarziemi, řezbami, perletí či mosaznými figurálními či rostlinnými motivy, cena by se zřejmě vyšplhala výš než při koupi a restaurování starožitného kousku.

Zároveň je třeba u starožitného nábytku vyzdvihnout často velmi dobré ergonomické vlastnosti, zejména pokud je řeč o výrobcích od konce 19. století. Znamená to tedy, že nábytek je dostatečně přizpůsoben lidským rozměrům a potřebám, přestože byl designován před více než 50 lety.

Starožitný nábytek tedy obvykle disponuje vysokou funkční i estetickou kvalitou, a proto si troufáme tvrdit, že si nadále zaslouží své místo i v moderních domácnostech.

 

Antikpraha.cz po dlouholetém působení v online inzerci starožitností rozšiřuje svou působnost také v oblasti naučných textů. Pokud máte nápad na vylepšení, či jste našli chybu v našich výkladech, budeme rádi, když nám dáte vědět.