Klenčí pod Čerchovem - keramika

 

Zřejmě první, kdo se zabýval výrobou kameniny v Klenčí, byl roku 1811 František Josef Mayer, který však záhy založil manufakturu v nedalekém Ždánově, kde pokračoval ve svém podnikání. Jedním z dalších byl Jan Bílek, jenž zde působil ve 30. a 40. letech 19. století.

Další manufakturu otevřel Josef Mayer, syn Františka Josefa Mayera, který po skončení výroby ve Ždánově roku 1835 odešel zřídit nový podnik právě do Klenčí. Mayer mladší se orientoval spíše na méně movitou klientelu, svou keramiku zdobil krémovou glazurou a pestře barevným malováním.

Roku 1865 Josef Mayer prodal manufakturu Ludwigu Mayerovi (zřejmě se jednalo jen o shodu příjmení). Ludwig Mayer obohatil výrobu o odlévání materiálu do forem a měditiskovou dekoraci.

Ve druhé polovině 80. let si manufakturu pronajal Anton Schmidt, na přelomu století pak hrnčířské rodině Heidlerových, než ji v roce 1912 koupil domažlický podnikatel Jan Milota, jenž následně investoval do rozšíření zázemí. Po první světové válce se podniku chopili jeho synové Jan a Ludvík, kteří se museli vyrovnat s požárem roku 1927 a krizí 30. let.

S keramičkou v Klenčí se váže také vynalezení porcelanitu a ferrolinitu, což měl na svědomí Franz Schmidt (syn Antona Schmidta, který byl najat na práci v továrně). Od roku 1936 byla továrna uzavřena a převedena do majetku České banky, jež byla hlavním věřitelem Milotových, kteří se ocitli v platební neschopnosti.

Od roku 1940 patřila továrna porcelánce Rosenthal, která po dalších investicích do budovy a jejího vybavení začala o tři roky později vyrábět v Klenčí elektrokeramiku. Toto počínání však nemělo dlouhého trvání, protože po druhé světové válce byl podnik znárodněn a zařazen pod Spojené továrny na technický porcelán, národní podnik Karlovy Vary a následně se stal součástí Elektroporcelánu Louny.

Po revoluci se v klenčské továrně usídlila společnost Steatit, která zde pokračuje ve výrobě keramiky a porcelánu pro elektrotechnické účely.

V souvislosti s keramikou v Klenčí se v odborné literatuře zmiňuje také například hrnčíř František Míča, jenž se přistěhoval z Kunštátu roku 1921 a měl iniciovat vznik chodského dekoru a postavit první muflovou pec ve městě. Klenčí pod Čerchovem je také domovským městem družstva Chodovia.

 

Užitečné zdroje

Chodská-keramika.cz

KNÁPEK, Zdeněk. Rukověť sběratele porcelánu. Olomouc, 2003. Rubico.