Rukověť sběratele porcelánu (Zdeněk Knápek)

 

Velmi objemná kniha, která sice není vhodná na krácení chvil v hromadné dopravě, ale zato nabízí velmi zevrubný přehled historie výroby keramiky a porcelánu v Čechách a dalších evropských zemích.

V knize jsou obsaženi téměř všechny významní výrobci keramiky a porcelánu na českém území a mnoho dalších malých manufaktur i jednotlivých řemeslníků. Rukověť sběratele porcelánu tak funguje jako skvělý přehled výrobců a značek, které byste měli znát, pokud chcete patřit mezi odborníky v oboru starožitného porcelánu.

Autor, který sepsal I další mohutné rukověti sběratelů starožitností, posbíral kolem čtyř tisíců značek, které přehledněne utřídil do katalogových stran. Kromě toho zde nechybějí fotografické ukázky porcelánového zboží a slovník odborných výrazů v keramické produkci.

Dílo vznikalo v době, kdy ještě nebyl internet tolik zavedený a neobsahoval zdaleka tolik informací jako dnes. Při našem studiu jsme nacházeli informace chybějící v knize například na stránkách jednotlivých měst a obcí a v online verzích jejich periodik. Díky tomu se nám například povedlo získat přesnější data vzniků a zaniků některých výroben a další detaily, které autorovi z pochopitelných důvodů unikly.

Nevýhodou této publikace je také její prakticky úplná absence na současném knižním trhu. Pro své studium jsme si ji museli půjčovat v knihovně, kde byla k dispozici jen v prezenční formě.

 

Rukověť sběratele porcelánu

Autor: Zdeněk Knápek

Vydáno: 2003, Rubico, Olomouc

Počet stran: 352

ISBN: 80-7346

Zdeněk Knápek, Rukověť sběratele porcelánu

Zdeněk Knápek, Rukověť sběratele porcelánu