Tvrdá kamenina

 

Starší druh kameniny (oproti měkké kamenině), který registrujeme od přelomu 13. a 14. století v Porýní, proto ji též známe jako takzvanou německou kameninu. Z Porýní se záhy rozšířila i na českém území, nejstarší kousky pocházejí z Loštic na Olomoucku v podobě takzvaných loštických pohárů.

Tvrdá kamenina se vypalovala při teplotě nad 1300°C, její střep byl téměř slinutý a minimálně nasákavý. Povrch střepu byl buď glazován, nebo pokryt solnou glazurou s matným zabarvením.