EPIAG - porcelán

 

Zkratka EPIAG vyjadřuje německy „Erste (böhmische) Porzellandindustrie A. G. In Karlsbad“, neboli První (česká) akciová společnost porcelánového průmyslu v Karlových Varech. Firma vznikla roku 1918 spojením porcelánek v Dalovicích a Lokti, k nimž následně přibyla také Březová a Stará Role.

O rok později byla touto akciovkou získána také továrna v Likvici a v roce 1922 také porcelánka v Doubí. EPIAG byl znárodněn po druhé světové válce a jednotlivé továrny se později přesunuly pod národní podnik Karlovarský porcelán.

Po sametové revoluci pak došlo k jejich privatizaci, což některé z nich neustály a později ukončily svůj provoz.

O porcelánkách v Doubí a Likvici již nenacházíme žádné zmínky. Březová pokračovala jako společnost s ručením omezením pod názvem Artporcel, ale její působení na trhu skončilo rokem 1996. Dolní ChodovDalovice procházely, kterou měl vyřešit nový vietnamský majitel, nakonec však EPIAG LOFIDA zastřešující obě porcelánky končí v insolvenci roku 2013. Stará Role byla privatizována jako akciová společnost Starorolský porcelán Moritz Zdekauer. Zpočátku jí vycházela sázka na ruskou klientelu, ale nakonec se roku 2018 nevyhnula insolvenci.

 

Užitečné zdroje

BRAUNOVÁ, Alena. Kouzlo keramiky a porcelánu. Praha, 1985. Práce.