Karlovarský porcelán, národní podnik

 

Karlovarský porcelán národní podnik byl založen v roce 1958 a vydržel až do sametové revoluce. Do roku 1994 pak pokračovala privatizace závodů.

Vytvořením národního podniku Karlovarský porcelán se reagovalo na poválečnou situaci, kdy byly vyvlastněny továrny na výrobu porcelánu a zároveň trpěly nedostatkem kvalifikovaného personálu. Porcelánky se totiž nacházely v oblastech, které byly do konce druhé světové války hojně osídleny německými obyvateli.

Situace se tak řešila rušením mnoha továren a koncentrací zbylých výroben do národního podniku. Zároveň však byl zájem o navázání na tradici úspěšných porcelánek, které si měly zachovat svou identitu i nadále. A tak se například ve Dvorech nadále vyrábělo zboží pro hotely, v Mostě čajové konvice, v Březové porcelán s ruční malbou a v Duchcově dekorační předměty.

Alena Braunová v knize Kouzlo keramiky a porcelánu také upozorňuje, že jednotlivé porcelánky si zachovávaly původní značení, jen pro velmi nadstandardní či jinak méně obvyklé zboží byly zavedeny speciální značky.

Do Karlovarského porcelánu byly zřejmě začleněny podle dostupných informací tyto závody: Božíčany, Březová, Dalovice s odloučenými závody Jakubov a Stružná, Dubí, Duchcov spolu s odloučeným závodem v Mostě, Dvory a jejich odloučený závod v Lubenci, Klášterec, Lesov, vývojový závod Lesov, Loket, Loučky, Nová Role I., Nová Role II., Slavkov (a zřejmě i jeho odloučený závod v Chodově), Stará Role.

 

Užitečné zdroje:

BRAUNOVÁ, Alena. Kouzlo keramiky a porcelánu. Praha, 1985. Práce.