Oceňování starožitného porcelánu (Marek Mahler)

 

Učební text pro studenty oboru starožitností je volně k dispozici v online podobě na stránkách aukční síně Valentinum VII. Na 149 stranách nalezneme encyklopedické informace o porcelánu, jeho historii, technologii výroby, ale také cenné rady pro sběratele a obchodníky.

Tento text nemá ambici podat co nejširší přehled porcelánových výrobců, jako je tomu v Rukověti sběratele porcelánu, ale spíše vybírá továrny nejčastěji zastoupené v obchodech, aukcích a veletrzích orientovaných na sběratele starožitností. Autor vychází z dosud publikované zahraniční literatury, český porcelán pak zjevně čerpá informace od Aleny Braunové z knihy Kouzlo keramiky a porcelánu.

Převzaté základní informace o jednotlivých výrobcích však doplňuje vlastními postřehy z pozice obchodníka a provozovatele aukční síně, který je dobře obeznámen s hodnotou porcelánového zboží a jeho odbytem na tuzemském i zahraničním trhu.

Publikace je také doplněna fotografiemi a zřejmě vlastnoručním obkresem porcelánových značek.

 

Oceňování starožitného porcelánu

Autor: Marek Mahler

Vydáno: 2004, Praha, Asociace starožitníků

Počet stran: 149

Dostupné online