Restaurování porcelánu

 

Pokud se vám rozbil kus starožitného porcelánu, rozhodně není jediným řešením jej vyhodit. Jednotlivé ulomené části pečlivě posbírejte a zkuse se obrátit na restaurátora. Zejména u dražších kusů nedoporučujeme je opravovat svépomocí.

Restaurovaný porcelán samozřejmě není stejně hodnotný jako dokonale zachovaný, avšak stále se dá slušně zpeněžit. Některé opravy lze provést tak, že jsou pouhým okem prakticky neviditelné. Existují také triky, jak chybějící části nahradit novými, někdy i nepůvodními dílky. Restaurátoři pro tyto účely dokonce disponují speciálními formami a některé často poškozované částečky již mají předvyrobené.

Restuarování starožitného porcelánu se zpravidla skládá z čištění předmětu a následného lepení, tmelení, broušení, domalovávání nově připevněných částí a konzervaci.

Marek Mahler v textu Oceňování starožitného porcelánu věnoval restaurování speciální kapitolu, kde popisuje jednotlivé metody restaurování a upozorňuje, že zatímco restaurování porcelánu se provádí již od 18. století, teprve od poloviny 20. století již máme k dispozici dostatečně pevná lepidla a kvalitní barvy, aby restaurování doopravdy plnilo svůj účel.